Хокей на лед

 

1. Уреждането на залози, свързани с играчи, в събитие/турнир (като например Гол, Асистенция, Точка, Минута на нарушението и тн.) ще се базира на официалният резултат на организацията на събитието. Освен, ако изрично не е упоменато друго такива залози, ще бъдат определяни с включващите евентуални продължения на срещата, но без да са включени евентуални ДУЗПИ.

2. Залог „Хед-ту-Хед“, при който и двата коня не успеят да постигнат официален резултат, ще се обяви за невалиден.

3. Залог „Хед-ту-Хед“, при който и двата коня са записали едно и също официално време, се определя въз основа на това кой кон е класиран преди другия в резултата; ако не е възможно да се определи дали единия кон е пред другия въз основа на резултата, залогът се обявява за невалиден.

4. Залогът „Хед-ту-Хед“ и/или „Трипъл Хед“ се обявява за невалиден, в случай че: 
a. Всички участващи коне не успеят за завършат състезанието; и/или
b. Никой от участващите коне няма да получи парична награда.
"Парична награда" трябва да се разбира като отпусната парична награда в зависимост от представянето на участника в определеното състезание. За целите на определяне на резултата, сумите присъдени на участниците по каквато и да е друга причина, освен класирането им , няма да се считат за "парична награда".

5. В случай на печатни грешки по отношение на информацията, като например, но не само състезателен и стартов номер, състезателно име, начини на стартиране или дистанции, залогът все още ще се счита за валиден, при условие че всички вписани коне участват в едно и също състезание в рамките на същата среща.

6. Всички залози се отнасят до вписаното надбягване/състезание. Ако надбягването/състезанието не се проведе/завърши в рамките на определената дата, всички залози, направени след 00:00 CET на планирания ден, ще бъдат уредени като невалидни. Залозите, направени преди 00:00 CET на планирания ден, ще останат валидни, при условие че надбягването/състезанието се проведе в рамките на планираната година.