Голф

 

1. Всички залози ще се считат за валидни, ако турнирът или съответният рунд, за който се отнася залогът, се играе в същата година, независимо от закъснения във времето, освен ако не е договорено друго.

2. Всички залози, отнасящи се до представянето в турнира (победител, място, групов залог, топ националност, индивидуално крайно класиране и т.н.), ще се считат за валидни, при условие че са завършени 36 дупки от съответните играчи и е обявен официален резултат от организацията.

3. Оферти за залози, които вече са решени, се считат за валидни залози, въпреки че не са изиграни 36 дупки и/или организацията не е обявила официален резултат.

4. Всеки резултат, произтичащ от официално одобрени плейофи, ще се взема предвид при уреждане на офертите.

5. Залози за играчи, които започват турнира, но се оттеглят доброволно или са дисквалифицирани, ще се уреждат като губещи залози, освен ако резултатът на офертата, до която се отнася залогът, не е бил вече определен.

6. Всички залози „Победа/Място“, отнасящи се до пазари „Победител в състезанието“ и „Топ националност“, направени след 00:00 CET в понеделника на седмицата на турнира за участници, които изобщо не се състезават, ще бъдат върнати. Всички останали залози за „Победа/Място“ ще се считат за валидни.

7. В залозите за краен победител, които включват ограничена селекция от участници, като например „Топ националност“, „Групов залог“ и т.н., 7777.bg си запазва правото да приложи Правило 4 на Татерсал за тези, които не са стартирали. Правилото „dead-heat“ (равенство) ще се приложи с изключение на случаите, когато плейоф е определил по-добра крайна позиция.

8. Всички оферти за залози „Хед-ту-хед“ изискват всички участници да са стартирали в събитието/рунда, за което/който се отнася залогът.

9. В залози „Хед-ту-Хед“ с участието само на двама играчи, залозите ще бъдат върнати, ако и двамата участници са се класирали на една и съща позиция и не е била предложена опция за равенство. В залози „Хед-ту-Хед“ с участието на трима играчи, ако двама или повече участници са се класирали на една и съща позиция, залозите ще бъдат разделени съгласно .

10. Уреждането на оферти за залог „Хед-ту-Хед“, свързани с представянето на двама или повече играчи (напр. „Най-добро крайно класиране“ в турнира), ще се основават на най-добрата позиция на крайно класиране/най-малко точки (както е приложимо), постигнати в съответното събитие/рунд, за което/който се отнася залогът.

11. Всяко позоваване на „Улавяне на паса/Пропускане на паса“ изисква официално улавяне/пропускане, обявено от организаторите, за да са валидни залозите. При турнири, където играчите се елиминират по време на повече от една фаза, уреждането ще бъде въз основа на факта дали играчът се е класирал или не след първия пас.

12. Дисквалифициране/оттегляне на играч преди „къта“ ще се счита за пропуснат „кът“ от играча. Дисквалифициране/оттегляне след „къта“ ще бъде ирелевантно по отношение на първоначалното уреждане на оферти за „Улавяне на паса“.

13. В „Хед-ту-Хед“ на базата на най-добрите позиции на крайно класиране в турнира, в случай че един играч пропусне „къта“, тогава другият играч ще се смята за победител. Ако и двамата играчи пропуснат „къта“ играчът с по-малък брой точки от паса ще се смята за победител. Ако и двамата играчи пропуснат „къта“ със същия резултат, тогава залогът ще бъде невалиден. Играч, дисквалифициран след „къта“ ще се счита за победител спрямо играча, който е пропуснал „къта“.

14. Всяко позоваване на турнири от „Големия шлем“ ще се основава на турнири за този конкретен сезон, които Професионалната голф асоциация (PGA) е дефинирала, независимо от мястото, датата или всякакви други промени.