Колоездене (пистово и шосейно)

 

1. Уреждането на оферти ще се базира на колоездача/отбора, постигнал най-висока позиция в края на етапа/събитието.

2. Решаващият фактор при уреждане на залози ще бъде най-високата позиция на класиране в даденото събитие, както е посочено от официалната организация по време на представянето на подиума, като не се вземат предвид последващи дисквалификации, промени в официалния резултат и др.

3. Всички залози „Хед-ту-Хед“ и „Над/Под“, свързани с представянето на един или повече колоездачи в събитие/етап, се считат за валидни, при условие че всички вписани колоездачи стартират в съответното събитие/етап и най-малко един от тях завършва въпросното събитие/етап.

4. Залози, отнасящи се до резултата след завършване на събитието, изискват конкретното събитие да се счита за изцяло завършено и резултатът му да е обявен, в противен случай залозите ще бъдат обявени за невалидни, освен ако резултатът не е бил вече обявен. В случай че пълният брой етапи за дадено събитие не е изцяло завършен или ако организаторите решат да премахнат резултата от определени етапи от изчисляването на официалния резултат, тогава залозите се считат за валидни, при условие че броят на изключените етапи не надвишава 25% от предварително определения брой етапи (с изключение на Пролог) в началото на състезанието.

5. Всички залози ще се считат за валидни, ако събитието или съответният етап, за които се отнасят залозите, се проведат в същата година, освен ако не е договорено друго.

6. Залозите за представяне в отделен етап са валидни, независимо от промените в маршрута, които организаторите биха сметнали за подходящо да приемат и приложат по време на етапа. Изключение от това е случаят, когато етап, който има конкретни характеристики (напр. Планински етап), се променя от организаторите преди началото му в етап, който има други преобладаващи характеристики (напр. „Пробно време“ или нисък етап). В такъв случай залозите, които са били направени преди обявяването на промяната в концепцията за етапа, ще бъдат обявени за невалидни.

7. Освен ако не е посочено друго, при оферта за залог на представяне на отбор/ездач в конкретно събитие (като „Цял етап, спечелен от отбор/ездач X в обиколка Y“) или оферти за залози „Хед-ту-Хед“, включващи представянето на двама ездачи/отбора в определени състезания, събития, случващи се в състезания, на които е дадено някое от следните названия, няма да се вземат под внимание при уреждането: Пролог, Отборно пробно време.