Крикет

 

1. Общи правила на крикета

1. В случай че не са предложени коефициенти за равенство и мачът/офертата приключи с равенство, залозите ще се уреждат съгласно т.нар. правило „dead-heat“ (равенство), където печалбата ще се изчисли, след като коефициентите бъдат разделени и умножени по залога, независимо дали нетната печалба е по-ниска от залога на титуляря на сметка. Ако има такова условие, то ще бъде споменато във връзка с офертата за залога. В състезания, където се използват други средства за определяне на победителя след равенство („Боул аут“ или „Супер оувър“), офертите ще се уреждат на база на резултата след завършване на такива продължения.

1.2 „Най-резултатно начално партньорство“ изисква и двете страни да завършат началното си партньорство с изключение на тези ситуации, в които резултатът вече е бил определен.

1.3 „Батиране“ Хед-ту-Хед изисква и двамата играчи да са в зоната на батиране, докато топката се хвърля, като не е необходимо да са с лице към топката. В случай че инингите на който и да е от двамата батсмани не са завършени, залозите ще бъдат невалидни с изключение на тези ситуации, в които резултатът вече е бил определен.

1.4 „Хвърляне“ Хед-ту-Хед изисква и двамата играчи да хвърлят поне 1 топка, за да са валидни залозите.

1.5 Общ брой „Рънове на батсмана“ (Под/Над) изисква инингите да бъдат завършени. В случаите, в които инингите на батсмана са прекратени поради лошо време или лошо осветление, всички залози, за които резултатът не е определен, ще бъдат обявени за невалидни. Резултат се смята за определен, ако батсман е преминал общия брой рънове, при които е приет залогът, бил е елиминиран (напуска играта) или е обявен ининг. Например, ако резултатът на батсмана е 50 „Неелиминиран“, когато играта или инингите са прекратени поради лошо осветление или дъжд, всички залози за 50,5 ръна ще бъдат невалидни. Обаче всички залози за „Над 49,5 ръна“ ще се считат за печеливши, докато залозите за „Под 49,5 ръна“ ще бъдат уредени като губещи. Ако батсман се оттегли поради контузия, резултатът му в края на инингите на отбора му ще се счита за резултат за този залог.

1.6 При залог „Падане на следващ уикет“, ако някой от двамата батсмани се оттегли поради контузия, преди да бъде определен резултат, всички залози ще бъдат обявени за невалидни. Резултат се смята за определен, ако общият брой ининги надмине общия брой рънове, при които е бил приет залогът. Ако отбор обяви или постигне целта си, всичко, постигнато от батиращия отбор, ще бъде резултатът на пазара. Ако партньорството се прекрати поради лошо време, всички залози ще бъдат валидни, при условие че няма повече игра в мача. В такъв случай всички залози, за които резултатът не е бил определен, ще се бъдат обявени за невалидни.

1.7 За залог „Следващ оувър“ („Над/Под“ и „Нечетни/Четни“) за целите на уреждането на залога са включени екстра рънове. Залозите ще бъдат невалидни, ако оувърът не е довършен, освен ако вече не е определен резултат. Пазарът се отнася само до вписания оувър (напр. „5-ти оувър“ се отнася до оувър номер 5, т.е. оувърът, който следва директно оувър номер 4).

1.8 В „Състезание за X ръна“ и двамата играчи трябва да отворят батирането, за да са валидни залозите.

1.9 За рънове „Първи оувър“ оувърът трябва да е завършен, за да са валидни залозите, освен ако не е бил достигнат вече максималният офериран обхват. За целите на уреждане на залога всякакви екстра рънове се зачитат.

1.10 При залог „Първо резултатно разиграване“, ако ръновете са отбелязани от „Наказателен удар“ (No ball), екстра ръновете ще се считат да победител.

1.11 При залог „Уикет 1-ви оувър“ оувърът трябва да е завършен, за да са валидни залозите, освен ако вече не е паднал уикет.

1.12 При залог „Следващ елиминиран играч“ залозите ще се уреждат като невалидни, ако някой играч се оттегли поради контузия преди уикетът да падне или ако няма повече уикети. Двамата назовани батсмани трябва да батират при падане на набелязания уикет, за да са валидни залозите.

1.13 При залог „Метод на елиминиране“ залозите ще са невалидни, ако някой от двамата играчи се оттегли поради контузия преди уикетът да падне или ако няма повече уикети. „Всеки друг“ включва съборен уикет, поета с ръка топка, препречване на полето, таймаут или два пъти удряне на топката.

1.14 При залог „Четни/Нечетни“ топката трябва да се хвърли, за да са валидни залозите.

1.15 Залози „Топ батсман“ и „Топ боулър“ за играч, който не е от стартиращите 11, ще бъдат обявени за невалидни. Залози на играчи, които са избрани, но не батират или не участват като филдери, ще бъдат уредени като губещи.

1.16 Уреждането на залози за „Уайдс“ ще се базира на „Рънове“, отбелязани от „Уайдс“, а не на броя на хвърлените „Уайдс“.

2. Ограничени оувъри (включително еднодневни международни състезания, Twenty20 и еднодневни местни състезания по крикет)

2.1 Ако мачът бъде преместен за „резервен“ ден, всички залози ще останат валидни.

2.2 Залозите „Хед-ту-Хед“ се изплащат при официален резултат. В случай на равенство, правилото „dead-heat“ (равенство), както е обяснено в Точка 1 на общите правила на крикета, може да се прилага, освен ако не се използва последващ метод тайбрек/продължение при равен за победа, за да се определи победителят (напр. „Супер оувър“, Боул оф“), в който случай резултатът ще се уреди на база на резултата от този метод. Ако мачът бъде обявен за „без резултат“, всички залози ще бъдат невалидни. Всеки друг залог за мача (например, Високи батирания, Най-много шестици, Батиране и хвърляне Хед-ту-Хед и т.н.) няма да включва резултати, получени след оспорване от тайбрека.

2.3 „Топ батсман/боулър“ изисква минимум 20 оувъра да бъдат хвърлени на ининг в Еднодневен (One Day) мач, освен ако отборът не е „Ол-аут“ или мачът не е завършил, или да бъдат хвърлени минимум 5 оувъра на ининг в мач Twenty20, освен ако отборът не е „Ол-аут“ или мачът не е завършил.

2.4 При залагане „Общо рънове на отбор“ всички залози ще бъдат обявени за невалидни, ако броят на оувърите бъде намален поради лошо време или по друга причина, от стандартния планиран брой оувъри в мач Twenty20 или друг мач с ограничени оувъри. Ако резултатът от такива оферти бъде решен преди прекъсването и по-нататъшната игра не би могла да промени резултата от такива залози, те ще бъдат уредени по съответния начин.

2.5 При „Най-високи 1-ви 6/15 оувъри“ залозите ще бъдат невалидни, ако и двата отбора не постигнат пълния брой оувъри, освен ако целта не е била постигната или отборът не е бил изхвърлен (bowled out). В случай на равенство може да се приложи правилото „dead-heat“ (равенство), както е обяснено в Точка 1 на общите правила на крикета.

2.6 При залагане „Най-много четворки/шестици/уайдс/рън-аутс“, ако намесата на дъжд (или друго забавяне) доведе до намаляване на броя на оувърите от първоначално планираните към момента на приемане на залога, тогава всички отворени залози ще бъдат обявени за невалидни, при условие че намаляването на ининг е с 3 или повече оувъра в мач Twenty20 и с 5 или повече в други мачове с ограничени оувъри. В случай че намаляването на ининг е с 2 или по-малко оувъра в мач Twenty20 и с 4 или по-малко оувъра в други мачове с ограничени оувъри, залозите ще бъдат валидни. Ако резултатът от такива оферти бъде решен преди прекъсването и по-нататъшната игра не би могла да промени резултата от такива залози, те ще бъдат уредени по съответния начин.

2.7 При залагане „Общо четворки/шестици/уайдс/рън-аутс“, ако намесата на дъжд (или друго забавяне) доведе до намаляване на броя на оувърите от първоначално планираните към момента на приемане на залога, тогава всички отворени залози ще бъдат обявени за невалидни, при условие че намаляването на ининг е с 3 или повече оувъра в мач Twenty20 и с 5 или повече оувъра в други мачове с ограничени оувъри. В случай че намаляването на ининг е с 2 или по-малко оувъра в мач Twenty20 и с 4 или по-малко оувъра в други мачове с ограничени оувъри, залозите ще бъдат валидни. Ако резултатът от такива оферти бъде решен преди прекъсването и по-нататъшната игра не би могла да промени резултата от такива залози, те ще бъдат уредени по съответния начин.

2.8 При „Печеливша разлика“ залозите са невалидни, ако има някакво намаляване първоначално планираните оувъри за всеки отбор.

2.9 Залозите „Най-висок индивидуален резултат“ са невалидни, ако има някакво намаляване в планираните оувъри за който и да е отбор, освен ако вече не е бил отбелязан „Сенчъри“.

2.10 За да са валидни залозите при „Отбор с най-висок индивидуален резултат“, трябва да има официален резултат от мача.

2.11 При залагане „Отбор на топ батсман“, ако намесата на дъжд (или друго забавяне) доведе до намаляване на броя на оувърите от първоначално планираните към момента на приемане на залога, тогава всички отворени залози ще бъдат обявени за невалидни, при условие че намаляването на ининг е с 3 или повече оувъра в мач Twenty20 и с 5 или повече оувъра в други мачове с ограничени оувъри. В случай че намаляването на ининг е с 2 или по-малко оувъра в мач Twenty20 и с 4 или по-малко оувъра в други мачове с ограничени оувъри, залозите ще бъдат валидни. Ако резултатът от такива оферти бъде решен преди прекъсването и по-нататъшната игра не би могла да промени резултата от такива залози, те ще бъдат уредени по съответния начин. В случай на равенство може да се приложи правилото „dead-heat“ (равенство), както е обяснено в Точка 1 на общите правила на крикета.

2.12 При залагане „Петдесет/Сенчъри в мач“, ако намесата на дъжд (или друго забавяне) доведе до намаляване на броя на оувърите от първоначално планираните към момента на приемане на залога, тогава всички отворени залози за „Най-много шестици/рън-аутс“ ще бъдат обявени за невалидни, при условие че намаляването на ининг е с 3 или повече оувъра в мач Twenty20 и с 5 или повече оувъра в други мачове с ограничени оувъри. В случай че намаляването на ининг е с 2 или по-малко оувъра в мач Twenty20 и с 4 или по-малко оувъра в други мачове с ограничени оувъри, залозите ще бъдат валидни. Ако резултатът от такива оферти бъде решен преди прекъсването и по-нататъшната игра не би могла да промени резултата от такива залози, те ще бъдат уредени по съответния начин.

3. Тестови мачове/Първокласни мачове (включително местни мачове по крикет, напр. Sheffield Shield)

3.1 Ако мачът е официално прекъснат (напр. поради опасни условия на пътечката на терена), всички нерешени залози за мача ще бъдат невалидни.

3.2 При залог „Резултат от мач“, в случай на равенство (tie) (когато и двата отбора са завършили по два ининга и имат еднакъв резултат) всички залози за победа на някой от двата отбора може да бъдат изплатени по правилото „dead-heat“ (равенство), както е описано в Точка 1 на общите правила на крикета, докато залозите за равенство (draw) са губещи залози.

3.3 При оферти „Равенство няма залог“ залозите са невалидни, ако мачът завърши при равен резултат.

3.4 При оферти „Двоен шанс“ залозите ще са невалидни, ако мачът завърши наравно.

3.5 Уреждането на оферти „Най-много точки“ ще бъде на база на това кой има най-много точки, присъдени за мача (напр. Sheffield Shield).

3.6 Офертите „Топ батсман/боулър“ (ининг) изискват да бъдат завършени 50 оувъра, за да са валидни залозите, освен ако инингът не е достигнал естественото си приключване (включително „обявен ининг“).

3.7 Офертите „Топ батсман/боулър“ (мач) изискват да бъдат завършени 50 оувъра, за да са валидни залозите, освен ако инингът не е достигнал естественото си приключване (включително „обявен ининг“).

3.8 За оферти „Рънове на ининги“ всички залози ще бъдат невалидни, ако 50 оувъра не са хвърлени, освен ако ининг не е достигнал естественото си приключване или е обявен. Ако е обявен ининг в който и да е момент, залозите ще бъдат уредени според общия обявен брой.

3.9 Залагането „Рънове на сесия“ изисква да бъдат хвърлени 20 оувъра в сесия, за да са валидни залозите.

3.10 За оферти „Край на тестов мач“, когато мач завършва наравно, победителят ще се смята за „Ден 5, Сесия 3“.

3.11 Офертите „Най-резултатно начално партньорство“ се отнасят само за първия ининг.

3.12 Офертите „Водач след първия ининг“ изискват и двата отбора да са изхвърлени (bowled out) или да обявят първия си ининг, за да са валидни залозите. В случай на равенство може да се приложи правилото „dead-heat“ (равенство), както е обяснено в Точка 1 на общите правила на крикета.

3.13 Офертите „Първи ининг сенчъри“ изискват 50 оувъри да бъдат хвърлени, освен ако не е определен резултат или инингът не е достигнал естественото си приключване (включително обявяване на ининг).

3.14 При „Петдесет/Сенчъри/Двоен Сенчъри в мач“ в тестов или първокласен мач залозите ще бъдат невалидни в мачове с равенство, когато броят на хвърлените оувъри е по-малък от 200, освен ако резултатът не е бил вече определен.

3.15 При „Петдесет/Сенчъри/Двоен сенчъри в мач“ в „Домакин/Гост 1-ви ининг“ в тестов или първокласен мач залозите ще бъдат невалидни, освен ако инингът не достигне естественото си приключване (включително „обявен ининг“) или резултатът не е бил вече определен.

3.16 При „Петдесет/Сенчъри/Двоен сенчъри в мач“ в „Един от двата 1-ви ининга“ в тестов или първокласен мач залозите ще бъдат невалидни, освен ако двата ининга не достигнат естественото си приключване (включително „обявен ининг“) или резултатът не е бил вече определен.

3.17 При „Петдесет/Сенчъри/Двоен сенчъри в мач“ в „Домакин/Гост 2-ри ининг“ в тестов или първокласен мач залозите ще бъдат невалидни, в случай че броят на хвърлените оувъри за този ининг е по-малък от 50, освен ако резултатът не е бил вече определен.

4. Залози за турнир/серия

4.1 Ако не се предлагат коефициенти за равенство за залог „Победител в серия“ и серията е с равенство, всички залози ще бъдат обявени за невалидни.

4.2 Ако турнирът не е приключил, но победителят или победителите са обявени от управителния орган, залозите ще се изплащат за победител(и), както е обявено (може да се приложи правилото „dead-heat“ (равенство), както е обяснено в Точка 1 на общите правила на крикета). Ако не бъде обявен победител, всички залози ще се уреждат като невалидни.

4.3 Всички залози за турнир включват Финалите, ако не е посочено друго.

4.4 Ако по някаква причина броят на мачовете в серия се промени и не отговаря на броя, предвиден в офертата, всички оферти „Точен резултат за серия“ ще бъдат обявени за невалидни.

4.5 При оферти „Топ серия рънскуорър/уикеттейкър“, където има равенство, се прилага правилото „dead-heat“ (равенство), както е обяснено в клауза 1 на общите правила на крикета. Няма да бъдат връщани суми за играчи, които не участват. Поне една игра трябва да е завършена в турнира/серията, за да са валидни залозите.

4.6 Залозите, отнасящи се до представянето на конкретен играч/отбор в серия/турнир, няма да взимат под внимание статистики, събрани от приятелски мачове.