Бокс

 

1. Всички оферти ще бъдат уреждани съгласно официалния резултат на съответния управителен орган незабавно както е обявен от говорителя на ринга в края на мача.

2. За целите на уреждането, в случай че мачът е прекъснат по някаква причина между рундовете, напр. оттегляне преди началото на даден рунд, дисквалифициране, невъзможност да се реагира на звънеца, срещата ще се счита за приключила в края на предходния рунд.

3. Оферти за мачове, обявени като „Без състезание“ или „Техническо равенство“, ще се уреждат като невалидни, с изключение на тези оферти, чийто резултат е решен преди решението и не би могъл да бъде променен, независимо от бъдещи събития, които оферти ще се уреждат съгласно решения резултат.

4. Ако по някаква причина броят на рундовете в срещата се промени, оферти, които се позовават на конкретни рундове, като „Залагане на рунд“, „Група от рундове“, „Над/Под“, „Метод на победа“ и „За изиграване на всички рундове“ ще бъдат обявени за невалидни.

5. За целите на уреждането, залози на рундове или група от рундове се отнася за това боксьор да спечели с КО (нокаут), ТКО (технически нокаут) или дисквалификация по време на този рунд или група от рундове. Ако по някаква причина е взето решение за точките, преди да бъде изигран пълният брой рундове, или ако боксьор е дисквалифициран, залозите ще бъдат уредени за рунда, в който двубоят е спрял. Залози за „победа по точки“ ще се считат за печеливши само ако е изигран пълният брой рундове.

6. За да бъде обявено, че даден мач е решен по „точки“ (различното определение на „решение“), всички планирани рундове трябва да са изиграни. Всички други решения (напр. КО (нокаут), ТКО (технически нокаут), оттегляне, предаване пред противника, дисквалификация, невъзможност да се реагира на камбаната, удар по главата, непозволен удар и т.н.) ще бъдат уредени така, сякаш боксьорът е спечелил двубоя без нужда от решение, известно още като „преди камбаната“.

7. Залози, отнасящи се до продължителност на рунд/двубой, представляват действително изминалото време в рунда/двубоя, както е приложимо, в зависимост от планираната продължителност на рунда/двубоя. Например залог за „Над 4,5 рунда общо“ в боксов двубой ще се уреждат като „Над“, след като е минала минута и половина в 5-ия рунд.