Американски Футбол

 

1. Освен ако не е посочено друго, всички залози за американски футбол се определят въз основа на резултата след т.нар. допълнително време (оувъртайм).

2. Всички оферти ще бъдат обявени за невалидни, освен ако не са изиграни 55 минути от играта, с изключение на тези, чиито резултат е бил решен преди прекратяването и не би могъл да се промени, независимо от бъдещи събития, които оферти ще бъдат уредени според решения резултат.

3. Залозите „Хед-ту-Хед“ и „Над/Под“, включващи представянето на един или повече играчи в мача/събитието/турнира, се считат за валидни, при условие че всички изброени играчи вземат участие в мача/събитието/турнира в някакъв етап, за да са валидни залозите.