Общи правила за залагане

 

1. Общи положения

1.1 Освен ако не e посочено друго или във връзка с офертата за залог, или в Специфичните правила за спортовете, всички залози се считат валидни за резултата само в края на „Редовното време“ или „Крайния изход“ (редовното време включително продължението). „Редовно време“ или „Крайния изход“ (редовното време включително продължението) се дефинира според тълкуването в официалните правила, публикувани от съответната управляваща асоциация. Във футбола например редовното време е определено да е 90 минути, включително допълнителното време, а в хокея на лед то е 3 части по 20 минути. Ако управляващата асоциация реши да определи преди началото на събитието, че то ще се играе с друга продължителност, това ще се третира като част от официалните правила за събитието (например юноши под 17 години играят футбол две полувремена по 40 минути). Въпреки това, такова събитие се ограничава до „редовното“ време за игра и не включва никакви продължения, като допълнително или оувъртайм, освен ако изрично не е посочено друго.

1.2 „Залагания на живо“ позволява залагане по време на текущ мач или събитие. 7777.bg не признава и не приема никаква отговорност, ако е невъзможно да се направи залог или ако актуализирането на резултатите на живо е неточно. Отговорност на титуляря на сметката е да следи през цялото време мача и събитията около него, като текущия резултат, неговото развитие и колко време остава до завършването на мача. 7777.bg не поема никаква отговорност за промени в графика за залагания на живо или за прекъсване на услугата за залагания на живо.

1.3 Функцията „Кеш Аут“ дава възможност на титуляря на сметката за обратно изкупуване на залога, чийто статус все още не е уреден, на текущата му стойност. Предлага се за избрани събития както при предварителни залози за мач, така и за залози на живо, и също така за единични и множествени залози. Функционалността „Кеш Аут“ не може да се използва при безплатни залози. Заявките за „Кеш Аут“ може да са обект на същата процедура за забавяне. Ако се случи така, че по време на това забавяне, по каквато и да е причина, или офертата се премахне, или коефициентите се променят, заявката за „Кеш Аут“ няма да бъде приета и титулярят на сметката ще бъде уведомен със съобщение на екрана. 7777.bg си запазва правото да предлага такава функционалност само по свое усмотрение и не признава, и не поема каквато и да е отговорност, ако функционалността „Кеш Аут“ не е достъпна. Ако заявката за „Кеш Аут“ е успешна, залогът ще бъде уреден незабавно и всички последващи събития, случващи се във връзка със залога, няма да бъдат взети под внимание. В случай на „Кеш Аут“ за залог, засегнат от техническа грешка, грешка при ценообразуването или грешка при уреждането, по което и да е време между първоначалното предлагане и финалното уреждане на залога, 7777.bg си запазва правото да коригира такава неточност.

1.4 „Участник“ е обект, част от събитието. В „Хед-ту-Хед“ и „Трипъл Хед“ за „Участник“ се считат само обекти, които подлежат на съответното „Хед-ту-Хед“ или „Трипъл Хед“ събитие. За по-голяма яснота „участник“ е предназначено за един играч, отбор или всяка група от хора, групирани/записани заедно. Всяка препратка към участници в рамките на тези правила трябва да се има предвид независимо дали определението й е в единствено или множествено число. „Участник“ е обект, част от събитието. В „Хед-ту-Хед“ и „Трипъл Хед“ за „Участник“ се считат само обекти, които подлежат на съответното „Хед-ту-Хед“ или „Трипъл Хед“ събитие. За по-голяма яснота „участник“ е предназначено за един играч, отбор или всяка група от хора, групирани/записани заедно. Всяка препратка към участници в рамките на тези правила трябва да се има предвид независимо дали определението й е в единствено или множествено число. 

1.5 Крайният срок (времето на приключване), показан на уебсайта, е само за информативна цел. 7777.bg си запазва правото, по своя преценка, да преустанови частично или изцяло залагането по всяко време, когато счете това за необходимо.

1.6 Статистики или редакционни текстове, публикувани на сайта на 7777.bg, трябва да се разглеждат като допълнителна информация, за чиято достоверност 7777.bg не носи отговорност. Титулярят на сметка винаги носи отговорност за това да бъде информиран за обстоятелствата, свързани с дадено събитие.

1.7 Теоретичното връщане на залозите при фиксирани коефициенти на играча се определя от коефициентите от всички възможни резултати в офертата. Теоретичното разплащане към играч на оферта за залог с 3 резултата a, b и c може да се изчисли по следния начин. Теоретичен % = 1 / (1 / „коефициенти, резултат a“ + 1 / „коефициенти, резултат b“ + 1 / „коефициенти, резултат c“) x 100

2. Видове залози

2.1 „Мач“ (известен още като 1X2) e, когато може да се заложи на (частичен или краен) резултат от мач или събитие. Възможностите са: „1“ = Отбор домакин/Играч 1, или участникът, посочен в лявата страна на офертата; „Х“ = Равенство, или селекцията в средата; „2“ = Отбор гост/Играч 2, или участникът, посочен в дясната страна на офертата. В конкретни случаи или специфични състезания, 7777.bg може да покаже оферта в така наречения „Американски“ формат (т.е. Отбор гост/Отбор домакин), където отборът домакин е вписан след отбора гост. Независимо от позиционирането на отборите на борда/бетслипа, препратките към отборите „Домакин“ и „Гост“ винаги ще се отнасят до действителните отбори, които играят съответно като домакин (Отбор домакин) и като гост (Отбор гост), както е определено от официалната организация.

2.2 „Точен резултат“ e, когато е възможно да заложите на (частичен или краен) точен резултат от мач или събитие.

2.3 „Над/Под“ е, когато е възможно да се заложи на (частично или крайно) количество на предварително дефинирано събитие (напр. голове, точки, ъглови удари, овладявания (на топката), наказателни минути и др.) Ако общото количество вписани събития е точно равно на линията за залагане, всички залози за тази оферта ще бъдат обявени за невалидни. Пример: оферта, при която линията за залагане е 128.0 точки и мачът завършва с резултат 64-64, ще бъде обявена за невалидна.

2.4 „Четни/Нечетни“ е, когато е възможно да се заложи на (частично или крайно) количество на предварително дефинирано събитие (напр. голове, точки, ъглови удари, овладяване (на топката), наказателни минути и др.). „Четни“ е 1, 3, 5 и т.н., а „Нечетни“ е 0, 2, 4 и т.н.

2.5 „Хед-ту-Хед“ и/или „Трипъл хед“ е състезание между двама или трима участници/резултата, произхождащо или от официално организирано събитие, или виртуално определено от 7777.bg.

2.6 „Полувреме/Краен резултат е, когато е възможно да се заложи на резултат от полувремето и на крайния резултат от мача. Например, ако резултатът на полувремето е 1-0 и мачът завърши 1-1, печелившият резултат е 1/X. Залогът е невалиден, ако редовното време на мача се играе във времеви формат, различен от вписаните в залога (т.е. различен от две полувремена).

2.7 „Залагане на период от играта“ е, когато е възможно да се заложи на резултата от всеки отделен период в рамките на мач/събитие. Например, ако резултатите в отделните периоди на хокеен мач са 2-0 / 0-1 / 1-1, печелившият резултат е 1/2/Х. Залогът е невалиден, ако редовното време на мача се играе във времеви формат, различен от вписаните в залога (т.е. различен от три периода).

2.8 „Равенство няма залог“ е, когато е възможно да се заложи или на „1“, или на „2“, както е дефинирано в . Освен това е общоприета практика да се прибягва към „Равенство няма залог“ в случаите, когато не се предлагат коефициенти при равенство. Ако даденият мач няма победител (например мачът завърши наравно) или определено събитие не се случи (напр. Първи гол, Равенство няма залог и мачът завърши 0-0), залозите ще бъдат върнати.


2.9 „Хендикап“ е, когато е възможно да се заложи на това дали избраният резултат ще е печеливш след като вписаният хендикап се добави/извади (както е приложимо) към мача/периода/общия резултат, за който се отнася залогът. При тези обстоятелства, когато резултатът след корекцията на линията с хендикап е точно равен на линията за залагане, всички залози за тази оферта ще бъдат обявени за невалидни. Пример: залог от -3.0 гола ще бъде обявен за невалиден, ако избраният отбор спечели мача с разлика точно 3 гола (3-0, 4-1, 5-2 и т.н.). Всяко позоваване в този раздел на термина „разлика“ трябва да се разбира като резултата от изваждането на головете/точките, отбелязани от 2-та отбора/участници.

Освен ако не е посочено друго, всички хендикапи, изброени на сайта на 7777.bg, се изчисляват въз основа на резултата от началото на вписания мач/период до края на посочения мач/период. Въпреки това е обичайно при някои оферти за залози с хендикап в определени спортове (Азиатски хендикап във Футбол) да бъдат взети под внимание само резултатите, постигнати от момента на поставяне на залога до края на вписания времеви период, като по този начин се игнорират всички голове/точки, отбелязани преди момента на поставяне и приемане на залога. Всяка оферта за залог с тези характеристики ще бъде ясно показана на сайта и подчертана в историята на залозите на залагащия с резултата към момента на поставянето на залога.
Има 3 различни формата „залагания с хендикап“:
2-кратен хендикап: отбор А (-1.5) срещу Отбор Б (+1.5)

Например:
• На отбор А е даден -1.5 гола хендикап в мача. За да бъде спечелен залогът, отбор А трябва да спечели мача с разлика, равна на или по-голяма от вписания хендикап (т.е. 2 или повече гола).
• На отбор Б е дадено голово предимство +1.5 в мача. За да бъде спечелен залогът, отбор Б трябва или да спечели мача, или мачът да завърши наравно, или да не загуби с разлика, равна на или по-голяма от неговото вписано предимство (т.е. загуба с 1 гол разлика).

3-кратен хендикап: отбор А (-2) равенство (точно 2) Отбор Б (+2)

Например:

• На отбор А е даден 2 гола хендикап в мача. За да бъде спечелен залогът, отбор А трябва да спечели мача с разлика, по-голяма от вписания хендикап (т.е. 3 или повече гола).
• Равенството ще е печеливш резултат, ако мачът завърши с точно посочената разлика (т.е. мачът завършва с резултати като 2-0, 3-1 и 4-2).
• На отбор Б е дадено голово предимство 2 в мача. За да бъде спечелен залогът, отбор Б трябва или да спечели мача, или мачът да завърши наравно, или да не загуби с разлика, равна на или по-голяма от вписаното му предимство (т.е. загуба само с 1 гол разлика).

Азиатски хендикап: отбор А (-1.75) срещу Отбор Б (+1.75)

Например:

• На отбор А е даден -1.75 гола хендикап в мача. Това означава, че залогът се разделя на 2 равни залога и се поставя върху резултатите от -1.5 и -2.0. За да бъде залогът изплатен напълно при вписаните коефициенти, отбор А трябва да спечели мача с разлика, по-голяма от двата му вписани хендикапа (т.е. 3 или повече гола разлика). В случай че отбор А спечели с разлика само 2 гола, залогът ще се счита за частично спечелен с пълна печалба върху частта -1.5 от залога и връщане на сумата за частта -2.0, тъй като резултатът за тази част от залога ще се счита за „равенство“. Ако резултатът от мача е друг, включително победа на отбор А само с 1 гол разлика, целият залог ще бъде губещ.
• На отбор Б е дадено голово предимство +1.75 в мача. Това означава, че залогът се разделя на 2 равни залога и се поставя върху резултатите от +1.5 и +2.0. За да бъде изплатен напълно залогът при вписаните коефициенти, отбор Б трябва или да спечели мача, или мачът да завърши наравно или да не загуби с разлика, равна на или по-голяма от вписаните му предимства (т.е. загуба само с 1 гол разлика). В случай че отбор Б загуби точно с 2 гола разлика, залогът ще се счита за частично губещ с връщане на сумата върху частта -2.0 от залога и загуба върху частта -1.5 от залога. Ако мачът доведе до някакъв друг резултат, който води до загуба на отбор Б с разлика от 3 или повече гола, целият залог ще бъде губещ.

2.10 „Двоен шанс“ е, когато може да се заложи едновременно на два изхода от мач или събитие. Възможностите са: 1X, 12 и X2 с „1“, „X“ и „2“, както е дефинирано в .

2.11 Залагане на „Краен победител“ или „Място“ е, когато може да се избира от списък с алтернативи и да се заложи на вероятността даден участник да спечели или да се класира на дадена позиция във вписаното събитие/състезание. Ако двама или повече участници се класират на една и съща позиция, уреждането ще се базира съгласно дeфиницията в .

2.12 Залогът „Each Way“ (или EW) се отнася за залог, където избраната селекция трябва да бъде или „Победа“ или „Място“ в рамките на условията за изплащане. Залогът се разделя на две равни части (част „Победа“ и част „Място“). При уреждането на такива залози ще се вземат предвид приложимите правила, касаещи залозите „Победа“ и „Място“, а именно Специфичните правила за спортовете, както и .

2.13 „Голови минути“ е, когато може да се заложи на сбора от минутите, когато головете са били отбелязани. При уреждане на такива залози головете, отбелязани в допълнителното време на двете полувремена, се считат за отбелязани в 45-ата минута, в случай че голът е отбелязан през допълнителното време на първото полувреме, и в 90-ата минута, в случай че голът е отбелязан в допълнителното време на второто полувреме. Автоголовете няма да се вземат предвид при уреждането на „головите минути“ на отделен играч.

3. Възможности за залагане

3.1 Импровизирани/виртуални „Мачове“ или „Хед-ту-Хед“ са имплицитни (скрити, прикрити) съпоставителни залози (match-up), при които се сравняват представянията на двама или повече участници/отбори, които не се сблъскват директно един срещу друг в един и същ мач/събитие/рунд. Уреждането ще се основава на броя пъти, в които всеки участник записва предварително дефинирана поява (напр. гол) в съответния мач. Следните критерии ще се използват за определяне на уреждането на тези видове оферти:

a. Освен ако не е изрично посочено друго, залозите се отнасят до следващия официален мач/събитие/рунд (както е приложимо), в който вписаните участници/отбори планирано ще участват.
b. За да са валидни залозите, всички съответни мачове/събития трябва да завършат в същия ден/сесия, в които мачът/събитието/рундът са планирани да завършат, с изключение за онези оферти, чиито резултати са били решени преди прекратяването и не биха могли да се променят, независимо от бъдещите събития, които оферти ще бъдат уредени според решения резултат.
c. Резултатите за тези оферти ще вземат предвид само събития, произтичащи от действителната игра. Резултатите, които се дължат на служебна победа, както и други решения, посочени в клаузи 2, 3 и 4 на , няма да бъдат взети под внимание.
d. Ако горепосочените критерии не са категорични при определянето на резултата за тези оферти, прогресивно ще се използват следните критерии, за да се уреди офертата:
(i) приложимите Специфични правила за спортовете, посочени в ,
(ii) правилата за уреждане на резултат, посочени в .

Залозите ще бъдат уредени като невалидни, ако все още не е възможно да се определи печеливш резултат.

3.2 „Гранд салами“ е, когато може да се заложи на общия брой на вписаните прояви (напр.: брой голове, общо рънове), които се случват в серия от мачове/събития за определен кръг/ден/мач. Всички свързани мачове/събития трябва да са приключили, за да са валидни залозите, с изключение на тези, чиито резултати са били решени преди оттеглянето и не е възможно да бъдат променени, независимо от бъдещите събития, и които ще бъдат уредени според решения резултат.

3.3 "Над/Под" залозите за класиране на участници в състезания/събития трябва да се тълкува както следва: „Над“ означава по-лоша или по-ниска позиция, а „Под“ означава по-добра или по-висока позиция. Например: залог за класиране на играч в турнир с „Над/Под“ линия 2.5 ще се уреди като „Под“, ако играчът се класира на първо или второ място. Всички останали класирания ще се уреждат като „Над“.

3.4 Залози на „Четвъртина/Полувреме/Период Х“ се отнасят до резултати/точки, постигнати в съответното времетраене, и не включват никакви други точки/голове/събития, изчислени от други части на събитието/мача. Залозите ще бъдат анулирани, ако мачът се играе във формат, различен от упоменатия в офертата.

3.5 Залози на „Резултат в края на четвъртината/полувремето/период Х“ се отнасят до резултат на мача/събитието след прекратяване на предварително определеното времетраене, като ще се вземат предвид всички останали точки/голове/събития, изчислени от други части на събитието/мача.

3.6 Залозите за „Състезание за Х точки/Състезание за Х гола...“ и други подобни се отнасят за отборите/участниците, достигащи най-рано до определен брой точки/голове/събития. Ако предложението съдържа срок (или някакво друго ограничение във времето), то няма да включва други точки/голове/събития, настъпили в други части от събитието/мача, които не са част от споменатия срок. Ако вписаният резултат не бъде постигнат в рамките на предварително посоченото времетраене (ако има такова), всички залози ще бъдат обявени за невалидни, освен ако не е посочено друго.

3.7 Залозите за „Победител на точка Х/Голмайстор на гол Х“ и други подобни оферти се отнасят до отбор/участник, вкарал/спечелил вписаното събитие. За уреждането на тези оферти няма да се вземат предвид събития, случили се преди изброеното събитие. Ако вписаното събитие не бъде спечелено/не се вкара гол в рамките на предварително посоченото времетраене (ако има такова), всички залози ще бъдат обявени за невалидни, освен ако не е посочено друго.

3.8 Залагания, отнасящи се до осъществяването на конкретно събитие в предварително определен времеви ред, като напр. „Първи картон“ или „Следващ отбор, който ще получи наказателни минути“, ще бъдат обявени за невалидни, ако не е невъзможно (без каквито и да е основателни съмнения) да се вземе решение за печелившия резултат, напр. в случай на играчи от различни отбори, на които е показан картон в едно и също прекъсване на играта.

3.9 „Отбор, който да вкара първия гол и да спечели“ се отнася до вписания отбор, който вкарва първия гол в мача продължава до спечелване на мача. В случай че в мача не се вкарат голове, всички залози ще бъдат уредени като невалидни.

3.10 Всяко позоваване на „без гол“ показва, че вписаният отбор не трябва да допуска гол във вратата си по време на мача.

3.11 „Отбор, който да спечели от изоставаща позиция“ се отнася до вписания отбор, който печели мача, след като е изоставал с поне 1 гол във всеки един момент от мача.

3.12 Всяко позоваване на отбор, който печели всички полувремена/периоди (напр. отбор, който да спечели и двете полувремена) означава, че вписаният отбор трябва да отбележи повече голове от своя противник по време на всички предварително определени полувремена/периоди на мача.

3.13 Всяко позоваване на „Допълнително време“ се отнася до допълнителното време, дадено от съдията, а не до действително изиграното време.

3.14 Уреждането на залози по оферти, като напр. „Играч на мача“, „Най-ценен играч“ и т.н. ще се основава на решението на организаторите на състезанието, освен ако не е посочено друго.

3.15 Уреждането на залози, които се отнасят до условия като „решаващ гол”, ще бъде направено на базата на голмайстора, който на края на мача/развръзката (както е приложимо) се окаже този, който е създал неопровержимо предимство, след което всякакви други голове няма да повлияят на крайния резултат. За да бъде даден залог уреден като „ДА“, вписаният отбор на играча трябва да бъде обявен за победител на този конкретен мач (в случай на един мач) или да напредва към следващия кръг/спечелването на състезанието. Голове, отбелязани в редовното и допълнителното време се зачитат, но не дузпите.

3.16 Залози за събития, които включват избор на епизоди, които могат да се случат в мача (напр. „Какво ще се случи първо на играча? с опции „Вкарва гол, Получава жълт/червен картон, Бива заменен) ще бъдат обявени за невалидни, ако никое от вписаните събития/резултати не се случи.

3.17 Уреждането на залози за трансфери ще вземе предвид също и играчите с договор за наемане от клуба.

3.18 Залози, отнасящи се до смени на мениджърско ниво, са свързани със старши треньор/мениджър (ако е приложимо), който е напуснал/е отстранен от длъжността по някаква причина. Залозите са валидни дори в случаите, когато има страни по групова/съвместна отговорност (ако има такава) и те напуснат своята длъжност, и тези залози ще бъдат уредени по съответния начин. В случай че няма повече смени във времето между залагането и последното състезание/мач в лигата (с изключение на плейофи, доиграване, мачове извън сезона и т.н.), залозите, направени след последната смяна на мениджърско ниво (ако има такава) ще бъдат анулирани, освен ако не е предложен подходящ вариант за залагане.

3.19 Оферти, отнасящи се до това кой отбор/участник ще постигне конкретно постижение спрямо друг отбор/участник (напр. Следващ отбор, който ще победи отбор Х), както и оферти, които се отнасят до класификациите на определена дата, ще са валидни и ще се уреждат, независимо от евентуални промени в състезанието и брой на изиграните игри/рундове.

3.20 Уреждането на оферти, отнасящи се до това кой отбор/участник ще бъде първият, който ще постигне конкретно постижение срещу друг(и) отбор(и)/участник(ци) (напр. отбор, който ще отбележи първи в деня на мача X), ще се основава на времето в съответния мач, в което е постигнат успехът. Например: отбор А играе в събота и вкарва първия си гол в 43-ата минута, докато отбор В играе в неделя и вкара първия си гол след 5 минути, следователно отбор B ще бъде определен като победител.

3.21 От време на време 7777.bg може да реши да публикува оферти, отнасящи се или до отделно представяне на участник/отбор, или оферти, които комбинират възможните резултати от 2 или повече отбора/участници (напр. подобрени множествени), при по-високи коефициенти, отколкото обикновено. 7777.bg си запазва правото да оттегля такива оферти, да променя съответните коефициенти и да извършва всякакви други промени, които 7777.bg може да сметне за необходими по свое усмотрение.


Уреждането на тези оферти ще се основава на следните критерии:

1. Освен ако не е изрично посочено друго, залозите се отнасят до следващия официален мач/събитие/рунд (както е приложимо), в който вписаните участници/отбори планирано ще участват.
2. Всички съответни събития трябва да бъдат завършени в рамките на същия ден/сесия (както е приложимо), както е посочено във връзка с офертата. Ако това не е така, направените за офертата залози ще бъдат върнати изцяло, с изключение за онези оферти, чиито резултати са били решени преди прекратяването и не биха могли да бъдат променени, независимо от бъдещите събития, които оферти ще бъдат уредени според решения резултат.
3. Резултатите за тези оферти ще вземат предвид само събития, произтичащи от действителната игра. Резултатите, които се дължат на служебна победа, както и други решения, посочени в клаузи 2, 3 и 4 на , няма да бъдат взети под внимание.
4. Всички условия, свързани със залога, трябва да бъдат напълно и безспорно изпълнени, за да се счита залогът за печеливш, независимо от евентуално противоречие със Специфичните правила за спортовете или с евентуално тълкуване въз основа на предходно или текущо представяне на оферти, свързани със събития в този конкретен спорт, и начина, по който те обикновено се представят в Спортните залози на 7777.bg. Залозите ще бъдат уредени като невалидни, ако все още не е възможно да се определи печеливш резултат.

Въпреки че са взети всички необходими предпазни мерки от 7777.bg, за да се осигури оптимално потребителско изживяване, трябва да се разбере, че пазарите може да се колебаят по такъв начин, че в даден момент те да не представят подобрена стойност, съпоставима със съответните оферти за залог, текущо налични на сайта.

3.22 “Teaser+” (Тийзър+) дава възможност на клиента да разпредели еднакво предварително зададено количество точки за всички резултати, представени в колонка (комбинация), съдържаща Спредове (Хендикапи), Брой точки (Над / Под) или комбинация от двете. Например: Клиентът комбинира в колонка отбор Х от НФЛ +6.5 точки в залог с Над 41 точки в мача от НФЛ между Отбор Y и Отбор Z. Като избере опцията „Тийзър+ Футбол 6 точки“ линиите и коефициентите се преизчисляват в колонка с участието на Отбор Х +12.5 точки (първоначално +6.5), комбинирани с Над 35 точки (първоначално Над 41 точки). Ако някоя част от залога „Тийзър+“ бъде уредена като невалидна (анулирана), тази конкретна селекция ще бъде изключена от колонката и съответно изчисляването на коефициентите / изплащането ще бъде коригирано отново.

3.23 Залози, отнасящи се до „Останала част от срещата“ или подобно, ще вземат предвид само резултати и събития, получени от момента на поставяне на залога до края на посочения период, като по този начин не се вземат под внимание събития, регистрирани преди момента на поставяне и приемане на залога.

3.24 Залози за конкретни времеви периоди / интервали (Например: Резултат от срещата между 60:00 – 89:59), ще вземат предвид само резултатите и събитията, случили се през определения времеви период / интервал. Уреждането на залозите няма да вземе под внимание други точки / голове / събития, свързани с други периоди на събитието / срещата извън определения времеви период / интервал, включително прекъсване на времето / добавено време, ако не е посочено друго.

4. Системни залози

4.1 В залозите преди мач е възможно да комбинирате до дванадесет (12) различни оферти в един-единствен фиш. Въз основа на тези дванадесет оферти титулярите на сметки могат да избират сами броя на единични, двойни, тройни и т.н. залагания.

4.2 В залагане на живо е възможно да се комбинират до дванадесет (12) различни оферти в един-единствен фиш като комбиниран залог. Не е възможно да се използва функцията „Cash In“ с комбинирани залози. Всички избрани мачове/оферти в комбиниран залог трябва да са включени в талона и няма да са налични други множествени опции (например: единични, двойни и т.н.), които изключват 1 или повече мач(ове)/оферта(ти).

4.3 7777.bg си запазва правото да ограничи количеството комбинации, поради така наречената зависимост на резултата, както е дефинирано в , а също и други фактори единствено и само по свое усмотрение.

4.4 Възможно е да се включат един или няколко мача като „банка“, което означава, че избраните мачове/събития ще бъдат включени във всички фишове.

4.5 „Trixie“ (Трикси) е комбинация, която включва едно тройно и три двойни залагания от селекция от три мача.

4.6 „Patent“ (Патент) е комбинация съдържаща едно тройно, три двойни и три единични залагания от селекция от три мача.

4.7 „Yankee“ (Янки) е комбинация, която включва едно четворно, четири тройни и шест двойни залагания от селекция от четири мача.

4.8 Канадската система (известна също и като „Super Yankee“ (Супер Янки) е комбинация, която включва едно петорно, пет четворни, десет тройни и десет двойни залагания от селекция от пет мача.

4.9 „Heinz“ (Хайнц) е комбинация, която включва едно шесторно, шест петорни, петнадесет четворни, дванадесет тройни и петнадесет двойни залагания от селекция от шест мача.

4.10 „Super Heinz“ (Супер Хайнц) е комбинация, която включва едно седморно, седем шесторни, двадесет и едно петорни, тридесет и пет четворни, тридесет и пет тройни и двадесет и едно двойни залагания от селекция от седем мача.

4.11 „Goliath“ (Голиат) е комбинация, която включва едно осморно, осем седморни, двадесет и осем шесторни, петдесет и шест петорни, седемдесет четворни, петдесет и шест тройни и двадесет и осем двойни залагания от селекция от осем мача.

4.12 За целите на показването, когато е необходимо, втората цифра след десетичната запетая на коефициента се показва закръглена до най-близкото десетично число в историята на залаганията на титуляря на сметката. Изплащането обаче ще се изпълнява въз основа на действителните коефициенти, умножени по залога, независимо от гореспоменатото закръгляване.

5. Уреждане на резултат

5.1 При уреждане на резултати 7777.bg ще направи всичко възможно, за да се сдобие с информация, получена от първа ръка (по време на или точно след приключването на събитието), чрез телевизионни предавания, стрийминг (уеб-базирани и от други източници), както и от официални сайтове. Ако тази информация бъде пропусната от изглед от първа ръка и/или официални източници, и/или има явна грешка в информацията, включена в горепосочените източници, уреждането на офертата за залог ще се основава на други публични източници.

5.2 Уреждането на залози няма да включва никакви промени, произтичащи от и/или дължащи се на, но без ограничения до: дисквалификации, наказания, изявления/възражения, резултати в процес на разглеждане и/или последователни промени в официалния резултат след приключване на събитието и обявяване на резултата, дори предварителен. За залози, отнасящи се до състезания, които обхващат повече от 1 кръг/етап (напр. сезонни залози), само промени, засягащи залози, чието уреждане все още не е решено, ще бъдат вземани под внимание. Такива мерки трябва да бъдат обявени от управляващата асоциация, преди да се вземе предвид последният планиран кръг/етап. Всички промени, извършени след тази дата, или пък отнасящи се до залози, които вече са били уредени въз основа на събития, настъпили по време на събитието/състезанието, няма да бъдат вземани под внимание.

5.3 Събития, които не са били санкционирани и/или признати от съдиите на мача/събитието (например отменени голове), няма да бъдат взети под внимание при уреждане на залога. Като общо правило и освен ако офертата не уточнява друго, 7777.bg ще урежда офертите въз основа на точното време, през което играта е била прекъсната/подновена (както е приложимо) от въпросното събитие (напр. топката е излязла от игрището за тъч/удар от вратата или е пресякла гол линията), или през което играта е прекъсната от съдията, в зависимост кое се е случило по-рано. Залозите, отнасящи се до натрупването на конкретно събитие (напр. „Общ брой корнери“) и/или изпълнението на конкретно действие, ще изискват въпросното събитие всъщност да се осъществи през определения интервал от време (напр. корнерът да е изпълнен). В такива случаи, ако събитието бъде само отсъдено, но не изпълнено, то няма да бъде взето предвид за целите на уреждането на залози.

5.4 Всички оферти за залог, свързани с мачове/събития, които изобщо не са се състояли или за тях е обявен резултат чрез решение за служебна победа, ще бъдат обявени за невалидни. Освен ако в офертата не е упоменато друго, наложено от официалните правила на състезанието, или не е обявен предварително като официален формат на това конкретно събитие, всички промени на стандартния формат на спорта/събитието/състезанието, които водят до това 7777.bg да предлага коефициенти, които са несъответстващи с актуалния формат на игра, ще водят до анулиране на залозите, засегнати от смяната на формата.Всички оферти за залог, свързани с мачове/събития, които изобщо не са се състояли или за тях е обявен резултат чрез решение за служебна победа, ще бъдат обявени за невалидни. Освен ако в офертата не е упоменато друго, наложено от официалните правила на състезанието, или не е обявен предварително като официален формат на това конкретно събитие, всички промени на стандартния формат на спорта/събитието/състезанието, които водят до това 7777.bg да предлага коефициенти, които са несъответстващи с актуалния формат на игра, ще водят до анулиране на залозите, засегнати от смяната на формата.

5.5 В случай на прекратено събитие, всички оферти за залози, които са били решени преди прекратяването, и които не биха могли да бъдат променени, независимо от бъдещи събития, ще се уреждат в зависимост от решения резултат. Ако прекратеното събитие не се поднови в рамките на 12 часа от началния час на срещата, всички очакващи уреждане оферти, свързани със събитието, ще бъдат обявени за невалидни.

5.6. В случай, че едно събитие бъде прекъснато и е планирано да започне отново отначало, всички залози поставени преди първоначалния мач, които не могат да бъдат уредени чрез резултатите, получени преди прекратяването на срещата, ще бъдат обявени за невалидни независимо от това дали или кога е продължила срещата.

5.7. Всяко събитие, което не стартира в рамките на 12 часа от началния час на срещата, обявен от управляващата асоциация, ще бъде обявено като невалидно. Това включва случаи на отложени срещи поради лошо време, проблеми с публиката или други подобни сценарии. Изключение са събития, чиито начални часове все още не са били официално определени от управляващата асоциация по време на поставянето на залога, или такива, които са преместени поради конфликт в програмата / телевизионните предавания, но трябва да се играят в същия ден (където е приложимо). В такива случаи залозите ще останат валидни, ако посоченото събитие е следващото официално от съответния турнир / лига / състезание, насрочено за всички участници в офертата.

5.8. В случай на събития, които не са завършили преди тяхното естествено приключване и резултатът се обявява чрез решение на асоциацията не повече от 12 часа от началото на събитието, 7777.bg ще използва обявеното решение като официален резултат за следните оферти за залози: „Мач“, „Равен няма залог“ и „Двоен шанс“. Независимо от това, обявеното решение не променя резултата на въпросните оферти за залози към момента на прекратяването. В този случай залозите ще бъдат върнати. Всички останали оферти, отнасящи се за пресмятане на специфични събития (Например: Брой голове, Хендикапи и т.н), ще бъдат обявени за невалидни, с изключение на тези, чийто изход е бил решен преди прекратяването и не биха могли да бъдат променени, независимо от бъдещи събития, които оферти ще бъдат уредени според решения резултат.

5.9 Всички оферти за залози, свързани с незавършени мачове/събития, в които официалният управителен орган не е предварително признат (напр. клубни приятелски мачове), ще бъдат обявени за невалидни, освен ако не се играе поне 90% от предвиденото редовно/пълно време, вижте в . Ако мачът/събитието бъде прекратен/о след изминаване на 90% завършеност, уреждането ще се базира на текущия резултат към момента, в който мачът/събитието е бил/о спрян/о.

5.10 Уреждането на офертите на залозите, като например, но не само, удари, удари в целта, владение на топката, асистенции, овладявания (на топката) и др., ще се основава на дефиницията, с която официалното управляващо тяло обявява въпросната статистика. Освен ако не са подкрепени от безспорни доказателства, 7777.bg няма да признава никакви оплаквания, произтичащи от лични тълкувания на тези термини.

5.11 При залагане на „Краен победител“ или „Място“ няма да бъдат върнати залози за участници/резултати, които не участват или се оттеглят от събитие (както преди него, така и по време на събитието), освен ако не е посочено друго. 7777.bg си запазва правото по свое собствено усмотрение да прилага Правило 4 на Татерсал, както е обяснено в , за всяко състезание и това ще бъде посочено във връзка с офертата за залог и/или съответното Специфично правило за спорта.

5.12 Няма да се прилага връщане на залози дори ако печелившият резултат от мач/събитие е участник/резултат, който не е вписан за целите на залаганията. За всички оферти за залог титулярят на сметката има възможност да попита за цена на невписан участник/резултат. 7777.bg си запазва правото, по свое усмотрение, да откаже такова искане.

5.13 В случай че даден участник е дисквалифициран/изваден от игра/със забрана за участие в следващата част/фаза на събитие/състезание, дисквалификацията ще се счита за извършена в момента на отстраняване на участника от събитието. Никакви промени няма да бъдат направени на предишни резултати, независимо от промените, дължащи се на въпросните действия.

5.14 Ако двама или повече участници споделят приложимите финиширащи позиции и не са предложени коефициенти за равен резултат, изплащането ще се изчислява чрез разделяне на коефициента на броя участници, които споделят тези определени позиции, и ще се урежда по съответния начин. Изплащането винаги ще бъде поне равно на залога, освен в случаите на „Хед-ту-Хед“, виж т. 2.5 и т.5.19. Ако двама или повече участници споделят приложимите финиширащи позиции и не са предложени коефициенти за равен резултат, изплащането ще се изчислява чрез разделяне на коефициента на броя участници, които споделят тези определени позиции, и ще се урежда по съответния начин. Изплащането винаги ще бъде поне равно на залога, освен в случаите на „Хед-ту-Хед“, виж т. 2.5 и т.5.19.

5.15 В „Групов залог“ (известен още като „Най-доброто от Х“) всички изброени участници трябва да започнат събитието, за да са валидни залозите.

5.16 В „Групов залог“ (известен още като „Най-доброто от Х“), най-малко един участник от списъка трябва успешно да завърши събитието, за да са валидни залозите. Ако това не се случи и управляващата асоциация не следва конкретните критерии за тайбрек/продължение при равен за победа, залозите ще бъдат обявени за невалидни.

5.17 В „Хед-ту-Хед“ между двама или трима участници, всички изброени участници трябва да започнат конкретния рунд/събитие, за което се отнася залогът, за да се сметнат залозите за валидни.

5.18 В „Хед-ту-Хед“ между двама участници всички залози ще бъдат върнати, ако и двамата участници споделят една и съща позиция/резултат или са отстранени на един и същ етап от състезанието, освен ако управляващата асоциация не следва конкретни процедури за тайбрек/продължение при равен за победа, като в този случай залозите ще се считат за валидни.

5.19 В „Хед-ту-Хед“ между трима участници и повече от един печеливш резултат коефициентите ще бъдат разделени на резултатите, споделящи печелившата позиция, независимо дали нетният резултат е по-нисък от залога на титуляря на сметката.

5.20 Ако „Хед-ту-Хед“ е офериран между различни рундове/етапи, всички участници трябва да вземат участие в предстоящия рунд/етап, за да бъдат залозите валидни.

5.21 Освен ако изрично не е упоменато друго, когато организиращата асоциация смята, че е подходящо да бъдат включени други необходими кръгове, мачове или серия от мачове (напр. Плейофи, Плеуаути, Мачове след редовния сезон) след края на така наречения редовен сезон, за да се определи класификацията, победителите в лигата, изкачването в по-горна група/изпадането в по-долна група и т.н., 7777.bg ще вземе предвид резултатите и последствията, произтичащи от тези мачове за целите на уреждането на залозите, отнасящи се до крайното класиране в лигата, изкачването в по-горна група/изпадането в по-долна група и т.н. Например сезонните залози за отбора, спечелил НХЛ, ще се отнасят до победителите в Купа Стенли.

5.22 Оферти, които противопоставят едно срещу друго представянето на двама или повече участници/отбори през предварително посочено времетраене/състезание, ще се уреждат само въз основа на резултата на изброените участници, независимо от другите участници в същото състезание/събитие.

5.23 Освен ако изрично не е посочено друго, всички оферти, отнасящи се до представянето на един играч в дадена местна лига (като напр. Общ брой вкарани голове от играч Х в лига Y) или оферти за залог „Хед-ту-Хед“, включващи представянето на двама играчи в местни лиги, няма да взимат предвид тези събития, случващи се по време на евентуални плейофи/доигравания/мачове извън сезона или всякакви други мачове, или серия от мачове, които ще се състоят след така наречения редовен сезон.

5.24 Оферти, свързани с общ брой събития, отбелязани/постигнати от конкретен отбор, или в представянето на един отбор в конкретна местна лига (като „Общ брой голове, отбелязани от отбор X“), или в оферти за залог „Хед-ту-Хед“, включващи представянията на два отбора в местни лиги (напр. „Най-много наказателни минути в лига X – отбор Y срещу отбор Z“), или в съвкупно представяне в лига (напр. „Отбор който получава най-много жълти картони в лига X“), няма да вземат предвид събитията, случващи се по време на евентуални плейофи/доигравания/мачове извън сезона или всякакви други мачове или серии от такива, които се играят след така наречения редовен сезон, освен ако не е указано друго.

5.25 В оферта за залог за представяне на един играч в конкретна местна лига (като напр. „Общ брой вкарани голове от играч Х в лига Y“) или оферти за залог „Хед-ту-Хед“, включващи представяне на двама играчи в местни лиги, залозите ще се считат за невалидни, ако се случи някое от следните събития на някой от участниците в списъка със селекции: (i) не участва в поне още един мач, след като е направен залогът, (ii) завърши с еднакъв брой с другия играч, освен ако не е била предлагана опцията равенство. Може да бъдат приложени други специфични за спорта правила, моля насочете се към конкретната спортна секция.

5.26 В оферта за залог за представянето на един играч в дадено събитие (като напр. Общ брой вкарани голове от играч Х в международен турнир) или оферти за залог „Хед-ту-Хед“, включващи представянето на двама играчи в дадени събития, залозите ще се считат за невалидни ако някое от следните събития се случи на някой от участниците в списъка със селекции: (i) не участва изобщо в събитието; (ii) не участва в поне още един мач, след като е направен залогът; (iii) завърши с еднакъв брой с другия играч, освен ако не е била предлагана опцията равенство.

5.27 По време на специфични събития 7777.bg може да реши да предложи за залагане намален брой участници и може също да включи възможности за залагане, като „всеки друг“, „полето“ или други подобни. Тази опция включва всички неизброени играчи с изключение на тези, посочени по-специално като на разположение.

5.28 Оферти, които се отнасят специално за представянето на участник/участници в определено събитие (напр. Играч Х срещу Поле) се считат за невалидни, ако споменатия(тите) участник(ци) не вземе/ат участие в състезанието.

5.29 Всяка форма на квалификация преди главното събитие се счита за валидна част на това състезание. Така всеки участник, който отпадне от квалификационната фаза, ще се счита за загубил от всеки, който предварително се е класирал или е преминал успешно квалификационната фаза.

5.30 Оферти за залог, които първоначално изискват участникът(ците) да се състезават в два или повече етапа/части, за да се класират за следващата фаза/кръг на състезание, ще останат валидни, независимо от евентуално отлагане/преместване на действителните дати на мача, при условие че въпросният(ите) мач(ове) се състои(ят) действително в рамките на състезанието.

5.31 Залог на пазар „Да се класира“, първоначално изискващ само един етап/двубой за преминаване към следващата фаза/кръг на състезание (включително евентуални продължения/допълнителни мачове, напр. преигравания) ще бъде обявен за невалиден, ако въпросният мач не се реши в рамките на 12 часа от предполагаемия начален час.

5.32 Преместването на едно събитие от първоначално обявеното място и/или промяната на типа настилка, няма да бъде третирано като причина за анулиране на залози, освен (i) ако специфичните за спорта правила не продиктуват това, и/или новата локация, на което ще се проведе срещата е обичайният „домашен“ терен на някой от участниците в срещата, с изключение на продиктуваното по-долу. Като основно правило, 7777.bg ще се отнесе към домакина (Отбора домакин) или госта (Отбора гост) в съответствие с решението, издадено от управляващата асоциация за този специфичен мач/състезание. Залози на мачове, изиграни на така наречените „неутрални терени“ ще останат валидни независимо дали такава информация е била упомената в офертата на залога и/или в позиционирането на отборите при визуализацията им на 7777.bg. В тези случаи, където има несъответствие между позиционирането на отборите/участиците на официалния уебсайт и тяхната визуализация на 7777.bg, и това несъответствие повлияе значително на коефициентите на мача/състезанието 7777.bg ще анулира всички засегнати залози. Такава възможност е очаквана само в случаи, в които несъответствието има материален или визуален ефект върху коефициентите. Например, в случаи на разменени Отбор домакин и Отбор гост на мач по хокей на лед 7777.bg ще анулира залозите. Въпреки това 7777.bg ще счита за валидни залози, поставени на събития, където така нареченото домакинско предимство не се взима предвид или в случаи на неутрални терени, като Супербол, NCAA Final 4 или италианската футболна Купа, дори локацията да се счита за потенциален обичаен „домакински“ терен за един от замесените отбори. В такива случаи, споменатите събития ще се считат за изиграни на неутрални терени и всички залози остават независимо от позиционирането на отборите/участниците на официалния уебсайт и тяхната визуализация на 7777.bg.

5.33 Информация, отнасяща се до пола на отборите, възрастовите групи и младежките отбори, както и различните дефиниции на резервните отбори (напр. отбор Б и В), трябва да се третира като допълнителна информация. Включването (или липсата на) и достоверността на такава информация няма да бъдат третирани като достатъчна причина за обявяване на невалидност на офертите, свързани с мача/събитието, при условие че това не води до очевидно несъответствие в оферираните коефициенти.

5.34 Въпреки че са взети всички необходими предпазни мерки от 7777.bg за осигуряване на най-точно предаване на всички компоненти, участващи в оферта за залог, трябва да се има предвид, че някои наименования може да са представени по различен начин поради различните тълкувания, произтичащи от превода на друг език. Такива езикови несъответствия няма да се третират като достатъчна причина за обявяване на невалидност на оферта, свързана с мача/събитието, при условие че не се създава несигурност с други участници. Същото се отнася и за наименования, отнасящи се до събития, имена на отбори, имена на спонсори и т.н.

5.35 В случай на залози, които се отнасят до времетраене, те трябва да се тълкуват по следния начин: „в рамките на първите 30 минути“ включва всичко, което се случва до 0 часа 29 минути и 59 секунди; „между 10 до 20 минути“ включва всичко, което се случва от 10 минути и 0 секунди до 19 минути и 59 секунди.

5.36 Освен ако не е посочено друго във връзка с офертата за залог или другаде в Специфичните правила за спортовете, залози, отнасящи се до продължителността на събитие/мач, която включва нецяло число (напр. 88,5 минути или Х,5 рунда), изискват пълно завършване до цялото число на посочената продължителност, за да се счетат за спечелени. Например: залог „Над/Под“ за 88,5 минути в тенис мач ще бъде уреден като „Над“ само ако са завършени поне 89 пълни минути.

5.37 7777.bg признава, че някои залози може да изискват закръгляване на проценти, единици и други критерии, които са от решаващо значение за уреждането на залога. Ако случаят е такъв, 7777.bg си запазва правото да коригира и урежда залозите съгласно това.

5.38 Всяко позоваване на голове, отбелязани от конкретни играчи, няма да се зачита, ако те са определени като „автоголове“ (отбелязани в собствените им врати), освен ако не е посочено друго.

5.39 Всяко позоваване на конфедерация, националност или подобни ще бъде предмет на дефиниция от управляващата асоциация.

5.40 Всякакви медали, спечелени от отбор/националност на състезание, ще се броят като един (1) медал, независимо от броя на играчите в отбора.

5.41 Оферти, отнасящи се за индивидуални представяния на играч за даден период/турнир (например: Общо голове, отбелязани от Играч Х по време на Световното първенство) или противопоставяне на представянията на 2 отделни играча по време на сезона (например: Кой от Играч X и Играч Y ще отбележи най-много голове по време на сезона), изискват след приемането на залога всички изброени играчи да бъдат активни участници в поне още един мач, приложим за офертата, за да бъдат валидни тези залози. Ще се считат за невалидни залозите, направени след обявяване на контузии, трансфери, сделки и т.н. или някои новини, които могат потенциално да намалят броя мачове, в които даденият играч има право да участва, тъй като по този начин се променят дори само теоретично коефициентите в полза на някой конкретен изход без да се коригират въпросните коефициенти, за да се отрази текущото състояние на залога.

5.42 Оферти за това дали определени лица ще заемат определена позиция/длъжност/работа на определена дата (напр. „Министър X все още ще е министър на дата Y“, „Играч/треньор ще е все още с отбор Y на дата Z“) се отнасят до това въпросното лице да задържи (или да бъде назначено на) вписаната позиция без прекъсване в периода между поставянето на залога и посочената крайна дата. Ако лицето по някаква причина напусне позицията преди посочената крайна дата, резултатът на залога ще се счита за неслучил се. Това е валидно дори за случаи, в които лицето е преназначено/номинирано отново на същата позиция/длъжност/работа и дори ако на посочената крайна дата лицето заема отново същата тази позиция/длъжност/работа, за която се отнася залогът. Урежданията ще вземат предвид и играчи, регистрирани в сделки за наемане.

5.43 Всички залози, отнасящи се за "счупване" на рекорди, изискват даденото събитие да бъде напълно подобрено. Изравняването на рекорда няма да се счита за напълно постигнато подобрение на рекорда. Само изброеното събитие ще се брои за целите на уреждането.

6. Правило 4 на Татерсал

6.1 В случай на един оттеглен играч или оттеглен участник, коефициентите на останалите играчи или участници се намаляват съгласно така нареченото Правило 4 на Татерсал.

a. Залагане на „Победа“:

• Текущи коефициенти на оттеглен играч/приспадания в проценти от нетната печалба

1.30 и по-нисък 75%
1.31 до 1.40 70%
1.41 до 1.53 65%
1.54 до 1.62 60%
1.63 до 1.80 55%
1.81 до 1.95 50%
1.96 до 2.20 45%
2.21 до 2.50 40%
2.51 до 2.75 35%
2.76 до 3.25 30%
3.26 до 4.00 25%
4.01 до 5.00 20%
5.01 до 6.50 15%
6.51 до 10.00 10%
10.01 до 15.00 5%
15.01 и по-висок Без приспадания


b. Залагане на „Място“:

• Текущи коефициенти на оттеглен играч/приспадания в проценти от нетната печалба

1.06 и по-нисък 55%
1.07 до 1.14 45%
1.15 до 1.25 40%
1.26 до 1.52 30%
1.53 до 1.85 25%
1.86 до 2.40 20%
2.41 до 3.15 15%
3.16 до 4.00 10%
4.01 до 5.00 5%
5.01 по-висок Без приспадания

6.2 В случай на двама или повече оттеглени играчи или оттеглени участници общото намаление не може да надвишава 75%. Приспадането в този случай ще се основава на съвкупните коефициенти на оттеглените играчи.

8. Залагане на Фентъзи точки

8.1 Оферти, свързани с Фентъзи точки или Фентъзи състезания, ще считат официалното Фентъзи точкуване на DraftKings, както е предвидено в ежедневните Фентъзи правила и точкуване. За всички оферти, свързани с Фентъзи точки, ще се използва системата за точкуване 'Класик', освен ако не е упоменато друго.

8.2 Залози, отнасящи се до броя Фентъзи точки, натрупани от конкретен играч по време на мач, изискват даденият играч да бъде част от действащия състав в мача или в действието от мача (както е приложимо в зависимост от спорта), за да бъдат валидни залозите.

8.3 Оферти, които противопоставят броя Фентъзи точки, натрупани от 2 играчи в определен мач/кръг/ден/седмица, изискват всички изброени играчи да са част от съответния действащ състав в мача или в действието от мача (както е приложимо в зависимост от спорта), за да бъдат валидни залозите. Залозите ще бъдат възстановени ако двамата изброени играчи са събрали равен брой Фентъзи точки в техните приложими срещи.

8.4 В определени случаи 7777.bg може да реши да предложи пазари, сравнявайки броя Фентъзи точки, натрупани от списък с играчи, групирани заедно за целите на залаганията, съгласно специфични критерии. Групите и участниците във всяка група се решават единствено от 7777.bg.