Депозиране/Изтегляне на средства

 

14. Депозиране/Изтегляне на средства

Национална Лотария ООД осигурява на клиентите си редица методи за депозиране или изтегляне на средства. В същото време клиентите не трябва да считат Национална Лотария ООД за финансова институция, или да очакват лихви по вложените средства.

Депозирането на средства може да се извърши посредством разрешените методи от приложимото законодателство. Приетите от Национална Лотария ООД начини за депозиране на средства, се обявяват на сайта 7777.bg.