Разни

 

12. Разни

12.1. Като условие за ползването от страна на клиента на уебсайта на Национална Лотария ООД, клиентът гарантира пред Национална Лотария ООД, че няма да използва същия за цели, които са незаконни или забранени от настоящите условия, разпоредби и бележки.

12.2. Ако дадена част от настоящите правила бъде определена за невалидна или неприложима съгласно приложимото право, включително, но не само, горепосочените откази от предоставяне на гаранции и ограниченията на отговорност, то невалидните или неприложими разпоредби се считат за заменени от валидна, приложима разпоредба, която най-близко отговаря на намерението на оригиналната разпоредба, а останалата част остава в сила.

12.3. С осъществяването на достъп до интернет страницата на 7777.bg, клиентът се съгласява с условията на настоящите правила.

12.4. Всички права, които не са изрично предоставени чрез настоящите правила, са запазени за Национална Лотария ООД.