Авторско право и достъп до уебстраниците

 

11. Авторско право и достъп до уебстраниците

11.1. С осъществяването на достъп до интернет страницата на 7777.bg, клиентът се съгласява с условията на настоящите правила. В случай че не е съгласен с настоящите условия, клиентът не трябва да посещава интернет страницата на 7777.bg.

11.2. Съдържанието на уебстраницата на 7777.bg е предмет на авторско право и всички права са запазени. Възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхраняването на част от или цялото съдържание под каквато и да е форма без предварително писмено разрешение на Национална Лотария ООД се забранява, освен в съответствие със следното разрешение. Национална Лотария ООД дава съгласие да съхранявате на Вашия компютър или във вид на печатни копия откъси от тези страници само за Ваше лично ползване. Отделни документи от нашата уебстраница могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в документите.