Изключване и ограничение на отговорност

 

10. Изключване и ограничение на отговорност

10.1. Съдържанието на уебстраницата на Национална Лотария ООД е предоставено "такова, каквото е". Според изискванията на приложимия закон, Национална Лотария ООД не поема никакви гаранции, изрични или по подразбиране, по отношение на точността, благонадеждността или съдържанието на страниците. Национална Лотария ООД си запазва правото да редактира страниците или да оттегля достъпа до тях по всяко време.

10.2. Национална Лотария ООД не носи никаква отговорност за изготвени или публикувани от трети лица материали, към които има препратка в и към уебстраницата на 7777.bg.

10.3. В никакъв случай Национална Лотария ООД не носи отговорност за косвени или последващи загуби, причинени по какъвто и да е начин.

10.4. Национална Лотария ООД не носи отговорност за компютърни неизправности, повреди в телекомуникационното обслужване или връзката с интернет, нито за опити от потребителите да участват в игри по методи, средства или начини, които не са предвидени от организатора.

10.5. Въпреки предприетите необходими мерки, за да се увери, че софтуерът и файловете не съдържат компютърни вируси, Национална Лотария ООД не гарантира, че софтуерът и файловете не съдържат такива проблеми.

10.6. Национална лотария ООД може временно да преустанови обслужването или част от него поради каквато и да е причина по своя собствена преценка. В тези случаи организаторът известява потребителите дотолкова, доколкото е необходимо.

10.7. Ако в дадено съдилище Национална Лотария ООД бъде намерено за отговорно по какъвто и да е начин, то неговата отговорност се ограничава до размера на съответната заложена сума или сумата по заложната сметка на клиента, която от двете е по-малка.