Грешки и пропуски

 

9. Грешки и пропуски

9.1. Национална Лотария ООД не носи отговорност за печатни грешки, които могат да се появят на неговите уебсайт и печатни материали.

9.2. Национална Лотария ООД не носи отговорност за грешки, включващи, но не ограничени до: (1) Неточности при предлагане на коефициенти/хандикап/сума на кеш-аут залог; (2) операторът продължи да приема залози за приключили или блокирани пазари; (3) операторът изчисли грешно или плати сума за уреждане на залог, включително ако залог е кеш-аут за пълната сума при уреждане. Национална Лотария ООД си запазва правото да анулира или да вземе друго решение за коефициентите, валидни при определяне на печалбата за всеки залог, направен по очевидно грешна линия, и/или залог, направен след започване на събитието.

9.3. При възникване на специални обстоятелства по преценка на Национална Лотария ООД, същият има право за определен изход, резултат, състезание, предвиждане и/или предвиждания, приети за даден интервал от време, да определи, че са познати с коефициент "1", да ги анулира или да вземе друго решение за коефициентите, валидни при определяне на печалбите.

9.3.1. Специални обстоятелства включват, но не се ограничават до технически грешки, допуснати при публикуване на информацията в актуалната програма, предварителна информация в медиите или други източници и др.;

9.3.2. В случай че вследствие на техническа грешка, в сайта бъде въведен неточен коефициент, Национална Лотария ООД има право за всички предвиждания, приети при този коефициент, да определи, че са познати с коефициент "1" или да изплати печалби за тези предвиждания, след като неточно въведения коефициент бъде коригиран от Национална Лотария ООД.

9.4 Късни залози - ако поради някаква причина залог за събитие е приет след като е започнало спортното събития или е настъпило съответното събитие, залозите се уреждат както следва:

9.4.1 Ако събитието и пазара се предлагат На Живо, залозите важат по коригирания коефициент или ще бъдат отменени по усмотрение на оператора.

9.4.2 Ако събитието и пазарът не се предлагат На Живо, Национална Лотария ООД ще направи всичко възможно да вземе максимално справедливо решение относно такива залози. Въпреки това при всички случаи операторът си запазва правото да отмени такива залози по всяко време и да отнеме евентуални печалби от такива постъпили залози.