Събития

 

8. Събития

8.1. Всякакви подозирани нередности в играта или спортното събитие могат да доведат до задържане на плащанията от страна на Национална Лотария ООД, докато не бъде проведено пълно проучване. Всички направени залози по такива събития могат да бъдат обявени за невалидни и заложените суми да бъдат върнати.