Коефициенти

 

7. Коефициенти

7.1. Национална Лотария ООД предлага само залози с фиксирани коефициенти. Разплащанията по всички залози ще се извършват по предлагания в момента на приемане на залога коефициент. Национална Лотария ООД си запазва правото да променя коефициенти по всяко време.

7.2. Със залагане или потвърждаване на залог, всеки клиент декларира, че е съгласен с настоящите Условия и Правила, отделните и специфичните правила за конкретните видове игри, както и всички други правила на Национална Лотария ООД, имащи отношение към конкретния залог на клиента.