Сметки

 

4. Сметки

4.1. За да използва предлаганите от Национална Лотария ООД услуги, клиентът трябва да има валидна регистрация и да е захранил потребителската си сметка с достатъчно средства.

4.2. Минималният депозит по сметка се определя от Национална Лотария ООД.

4.3. Депозитите по сметка могат да бъдат извършвани в една от изброените на уебсайта валути. Национална Лотария ООД може да начислява такси при теглене на средства. Таксите при теглене на средства се обявяват на сайта на организатора. Депозираните средства по една потребителска сметка не могат да бъдат прехвърляни в друга потребителска сметка.

4.4. Изплащането на суми от потребителската сметка на участника ще се извършва чрез използваните от Национална Лотария ООД методи за безкасово разплащане.

4.5. Национална Лотария ООД си запазва правото, преди и след оторизиране на разплащане (депозит/теглене), да изиска ясно и четливо, цветно копие на документ за самоличност със снимка, дебитна/кредитна карта и/или други документи удоствоверяващи достоверноста на информацията по сметката и гарантиращи произхода на средства (банково извлечение, комунална сметка и тн). Национална лотария е свободна в преценката относно достоверността на предоставените копия и документи.

4.6. Всеки клиент e длъжен да пази в тайна данните за своята сметка, включително потребителско име, личен номер на сметката и парола, както и да вземе всички необходими мерки срещу узнаването на тези данни от трети лица. Национална Лотария ООД не носи отговорност при предоставянето по какъвто и да е начин от страна на участника на потребителското му име, личен номер на сметка и парола на други лица. Национална Лотария ООД не възстановява никакви загуби вследствие на използване на данните на клиента от трети лица. Клиентът няма право на никакви възражения, основани на отношенията му с трети лица.

4.7. Клиентът не трябва да позволява на които и да са трети лица да използват данните му за легитимиране (влизане) в уебсайта, съответно пред Национална Лотария ООД.

4.8. За неактивна се счита сметка, която не е използвана за определен от Национална Лотария ООД период.

4.9. Ако в продължение определения от Национална Лотария ООД период от време не е регистрирана активност и/или транзакция по дадена потребителска сметка, Национална Лотария ООД ще налага месечна такса. Размерът на месечната такса се обявява на сайта на организатора

4.10. Регистрираният клиент може чрез писмено известие или електронно известие до Национална Лотария ООД за определен период от време:

- да ограничи сумите на залозите/загубите;

- да ограничи сумите на депозитите за определен период от време;

- да постави лимит на времето, в което същият може да играе, в която и да е отделна сесия;

- да закрие собствената си потребителска сметка за определен или неопределен период от време;

- клиент, който е задал лимит или закриване на собствената си потребителска сметка съобразно настоящата разпоредба, може да промени или да отмени лимита или да поиска активирането на собствената си потребителска сметка чрез писмено или електронно известие до Национална Лотария ООД.