билет "МЕГА КЕШ Кръстословици"

Печалби в билета „МЕГА КЕШ Кръстословици“

Всички печалби
Брой печалби
 
Печалба
Награден фонд
Оставащи
печалби
 
Печалба
 
Награден фонд
2
x
1 000 000 лв.
=
2 000 000 лв.
0
x
1 000 000 лв.
=
0 лв.
5
x
500 000 лв.
=
2 500 000 лв.
2
x
500 000 лв.
=
1 000 000 лв.
10
x
100 000 лв.
=
1 000 000 лв.
2
x
100 000 лв.
=
200 000 лв.
25
x
10 000 лв.
=
250 000 лв.
3
x
10 000 лв.
=
30 000 лв.
200
x
1 000 лв.
=
200 000 лв.
***
x
1 000 лв.
=
***
670
x
100 лв. x 3
=
201 000 лв.
***
x
100 лв. x 3
=
***
5 000
x
100 лв.
=
500 000 лв.
***
x
100 лв.
=
***
15 000
x
50 лв. x 2
=
1 500 000 лв.
***
x
50 лв. x 2
=
***
15 000
x
50 + 50 лв.
=
1 500 000 лв.
***
x
50 + 50 лв.
=
***
15 000
x
50 + 30 + 20 лв.
=
1 500 000 лв.
***
x
50 + 30 + 20 лв.
=
***
5 000
x
50 лв.
=
250 000 лв.
***
x
50 лв.
=
***
15 000
x
25 лв. x 2
=
750 000 лв.
***
x
25 лв. x 2
=
***
15 000
x
30 + 20 лв.
=
750 000 лв.
***
x
30 + 20 лв.
=
***
15 000
x
20 + 20 + 10 лв.
=
750 000 лв.
***
x
20 + 20 + 10 лв.
=
***
2 000
x
30 лв.
=
60 000 лв.
***
x
30 лв.
=
***
12 000
x
15 лв. x 2
=
360 000 лв.
***
x
15 лв. x 2
=
***
12 000
x
10 лв. x 3
=
360 000 лв.
***
x
10 лв. x 3
=
***
12 000
x
20 + 10 лв.
=
360 000 лв.
***
x
20 + 10 лв.
=
***
12 000
x
10 + 10 + 10 лв.
=
360 000 лв.
***
x
10 + 10 + 10 лв.
=
***
10 000
x
25 лв.
=
250 000 лв.
***
x
25 лв.
=
***
90 000
x
15 + 10 лв.
=
2 250 000 лв.
***
x
15 + 10 лв.
=
***
20 000
x
20 лв.
=
400 000 лв.
***
x
20 лв.
=
***
140 000
x
10 лв. x 2
=
2 800 000 лв.
***
x
10 лв. x 2
=
***
140 000
x
10 + 10 лв.
=
2 800 000 лв.
***
x
10 + 10 лв.
=
***
400 000
x
15 лв.
=
6 000 000 лв.
***
x
15 лв.
=
***
635 000
x
10 лв.
=
6 350 000 лв.
***
x
10 лв.
=
***
1 585 912
36 001 000 лв.
36 001 000 лв.
Оставащи ТОП печалби
Брой печалби
 
Печалба
Награден фонд
Оставащи
печалби
 
Печалба
 
Награден фонд
2
x
1 000 000 лв.
=
2 000 000 лв.
0
x
1 000 000 лв.
=
0 лв.
5
x
500 000 лв.
=
2 500 000 лв.
2
x
500 000 лв.
=
1 000 000 лв.
10
x
100 000 лв.
=
1 000 000 лв.
2
x
100 000 лв.
=
200 000 лв.
25
x
10 000 лв.
=
250 000 лв.
3
x
10 000 лв.
=
30 000 лв.

Броят на оставащите печалби се актуализира ежемесечно. Данните с *** са динамични и ще бъдат обявени в края на играта.

Най-близкото до Вас място за продажба на билети, може да намерите на картата ТУК.

Цена на билета: 10.00 лева

Печалби се изплащат в централния офис на организатора на играта и в търговската мрежа на Lafka, Български пощи, бензиностанции Лукойл, Петрол, OMV, Shell, ЕКО, SNG и Gazprom, търговски вериги EasyPay, FastPay, SDI брокер, I&G брокер, Alcohol & Tabakoff, Office 1 Superstore, T-post, Фактор И.Н., Alkom, супермаркети CBA, HIT, Дар, Моят Магазин, ФАНТАСТИКО и в магазините на VIVACOM. Всеки с печалба над 100 лева трябва да се обади на телефон 0700 42 100 (номерът е без добавена стойност), за да получи инструкции как да вземе печалбата си.

Провери за печалба

Провери за печалба

Проверете вашите билети и квитанции.

Регистрирай код

Регистрирайте кодовете на Вашите непечеливши билети и квитанции във VIP КЛУБ. Ще получите VIP точки, с които може да спечелите страхотни парични и предметни печалби.

Реклама

Топ Спечелили

Как се играе?

Изтрийте зоната Печеливши букви. Ще откриете 20 букви, сравнете всяка от тях с буквите в Игра 1, 2, 3, 4 и Бонус играта, и маркирайте всяка съвпадаща буква. Маркирането става чрез изтриване на покритието върху буквата. Например, ако откриете буквата Е в Печелившите букви, маркирайте всички букви Е в Игра 1 ,2, 3, 4 и Бонус играта. Ако откриете 3 или повече “Пълни думи” в Игра 1, 2, 3 или 4, печелите съответната печалба от таблицата с печалби. Игра 1, 2, 3 и 4 се играят поотделно.

Бонус игра
Ако в Бонус играта всички 3 букви от една 3-буквена дума съвпадат с Печелившите букви, печелите печалбата под тази дума.
Ако в Бонус играта всички 4 букви от една 4-буквена дума съвпадат с Печелившите букви, печелите 2 пъти размера на печалбата под тази дума.
Ако в Бонус играта всички 5 букви от една 5-буквена дума съвпадат с Печелившите букви, печелите 3 пъти размера на печалбата под тази дума.

Например, ако откриете 7 "Пълни думи" в Игра 3 и "Пълна дума" с изписана под нея печалба 20 лв. в Бонус игра, това означава, че печелите 50 лева (30 + 20 лв.)!

7 "Пълни думи" в Игра 3. Печалба 30 лева!

"Пълна дума" в Бонус игра с изписана под нея печалба 20лв. Печалба 20 лева!

Изисквания за „Пълна дума“
"Пълната дума" трябва да има най-малко 3 букви.
"Пълна дума“ може да се образува само от букви, разположени в цяла непрекъсната хоризонтална или вертикална линия в Игра 1, 2, 3 или 4.
"Пълна дума" може да се образува само с четене от ляво надясно и от горе надолу.
Всяка отделна буква в една "Пълна дума" трябва да присъства сред Печелившите букви.
"Пълна дума“ може да има само в Игра 1, 2, 3, 4 и непосредствено преди и след нея няма други букви.
Например, само думата “КОРАБ" е “Пълна дума”, защото отговаря на всички изисквания. Производни от тази дума като: “КОРА”, “БАРОК”, “БАР”, “РОК" не са “Пълни думи”.

Втори шанс

Ако Вашият билет е непечеливш, регистрирайте го в допълнителните тегления “Втори шанс” за допълнителни печалби. За да участвате в тях е нужно да регистрирате кода от Вашия билет (който ще откриете след изтриване на полето „Печеливши букви“) по един от следните 3 начина:
- в страницата Регистрация на код
- като изпратите SMS с текст кода за регистрация на номер 1077 (цена 14.4 ст. с ДДС за А1 и Теленор и 15 ст. с ДДС за Виваком)
- по телефона на 0700 42 100 (номерът е без добавена стойност).

VIP КЛУБ

С регистрацията на Вашите непечеливши билети и квитанции печелите и VIP точки. С Вашите VIP точки може да участвате в различни специални промоции за ексклузивни печалби! Вие сами избирате кога и в кои промоции да се включите. Влезте във VIP КЛУБ!

Билет "МЕГА КЕШ Кръстословици"