Бонус Casino

Екскурзия до страната

Екскурзия до страната

световен шампион

световен шампион

КЪМ ИГРАТА

Кой ще стане световен шампион по футбол 2018 г.?

Накъде ще те отведе късмета?

Дайте своята безплатна прогноза за световен шампион и може да спечелите екскурзия до страната победител заедно с трима Ваши приятели.

Бразилия
Германия
Испания
Франция
Аржентина
Англия
Русия
Белгия
Португалия
Хърватска
Уругвай
Колумбия
Полша
Дания
Мексико
Сърбия
Швейцария
Швеция
Египет
Перу
Сенегал
Исландия
Нигерия
Мароко
Япония
Австралия
Иран
Коста Рика
Тунис
Южна Корея
Панама
Саудитска Арабия

Може да се включите в играта до 28 юни.

Жребий: 16 юли

Печалби:

Назад

Кой ще стане световен шампион по футбол 2018 г.?

Накъде ще те отведе късмета?

Вашият фаворит за спечелване на световната купа е:

Моля потвърдете, за да се запишете в жребия:

Така ще имате шанс да спечелите екскурзия до заедно с трима Ваши приятели, ако Вашият фаворит стане световен шампион.

Печалби:

Правила за провеждане на игра за раздаване на допълнителни печалби

„Познай шампиона от Световното първенство по футбол 2018 г.”


1. Настоящите правила определят условията и реда за провеждане на Игра за раздаване на допълнителни печалби от организираната от „Национална лотария“ АД игра със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета.

2. Играта ще се проведе в периода от 08.06.2018 г. до приключване на груповата фаза, а именно до 28.06.2018 г. включително.
В играта ще бъдат раздадени следните допълнителни печалби:
* Една Голяма допълнителна печалба - Екскурзия за четирима в страната, чиито отбор е шампион на Световното първенство по футбол 2018г.;
* 10 (десет) печалби по 100 лв.

3. В разиграването на допълнителните печалби могат да участват само пълнолетни дееспособни участници, които имат регистрирана игрална сметка на сайта  7777.bg, съгласно публикуваните на същия сайт Правила на НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ.

4. За да участва в играта за раздаване на допълнителни печалби, регистрираният участник трябва да осъществи достъп до своя игрален  профил/своята игрална сметка на сайта 7777.bg, и да направи своето предположение за това кой ще бъде шампион от Световното първенство по футбол 2018 г. За целта, участникът трябва да избере една от държавите от падащото меню в меню БОНУСИ „СПЕЦИАЛНА ИГРА СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО РУСИЯ 2018“, и след маркиране на съответната държава,  да натисне поместения на страницата бутон (ПОТВЪРДИ /избраната държава/ ЗА ЖРЕБИЯ). Участникът може да маркира само една държава от посочените в падащото меню.

5. За валидно направено предположение, предоставящо право на участника да участва в жребия за допълнителни печалби, се счита само това, при което участникът е натиснал бутон (ПОТВЪРДИ /избраната държава/ ЗА ЖРЕБИЯ).

6. Направеното по реда на т. 4 и 5 предположение може да бъде променено от участника само веднъж и само в рамките на 1 /един/ час, считано от извършване на първоначалния избор. След промяна на направеното предположение и/или след изтичане на посочения в предходното изречение срок, участникът не разполага с друга възможност да промени своя избор.

7. Последен момент, в който могат да бъдат правени предположения е 23:59:59 ч. на 28.06.2018г.

8. Непосредствено след като направи предположението, в игралната сметка на участника ще бъде активиран БОНУС, който ще му показва кой отбор /държава/ е избрал; кога ще се проведе жребият, както и колко участия има участникът в този жребий.

9. Направеното предположение не е залог. Всеки участник, направил валидно предположение, се включва еднократно в жребия за голямата допълнителна печалба – Екскурзия за четирима в страната, чиито отбор е шампион на Световното първенство по футбол 2018г.

10. В случай, че след като е направил предположение по реда на предходните точки, участникът направи реални залози в размер над 10 /десет/ лева, в секция „спорт” на сайта 7777.bg, той се включва още веднъж в жребия за допълнителни печалби. Всеки реален залог в секция „спорт“ на стойност на 10 лева включватоще веднъж участника в жребия за допълнителна печалба. Залозите, направени с бонус средства не се включват в жребия.

11. Жребият за голямата допълнителна печалба - Екскурзия за четирима в страната, чиито отбор е шампион на Световното първенство по футбол 2018г., ще бъде теглен чрез генератор на случайни събития, след приключване на деня, следващ деня, в който е проведен финалният мач на Световното първенство по футбол 2018г. и е обявен шампионът.

12. В жребия за голямата допълнителна печалба - Екскурзия за четирима в страната, чиито отбор е шампион на Световното първенство по футбол 2018г., участват само участниците, които са познали кой е шампионът на Световното първенство по футбол 2018г.

13. Всички участници, които не са познали шампиона на Световното първенство по футбол 2018г., ще бъдат включени в жребия за 10 /десет/ броя печалби, всяка от които от 100 /сто/ лева.

14. След теглене на жребия по т.11 и т.12, всеки спечелил участник ще бъде уведомен от НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ чрез съобщение на потребителския профил, чрез който е направил своето предположение/залог. В случай, че спечелилият участник е предоставил свой e-mail и/или телефон и е предоставил съгласието си същите да бъдат използвани от НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ за целите на участието му в игрите, същият ще бъде уведомен за печалбата на посочения от него e-mail или телефон.

15. За да получи печалбата си, всеки спечелил участник трябва да се свърже с НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ, и съответно да се яви да получи своята печалба. Участникът, спечелил голямата допълнителна печалба - Екскурзия за четирима в страната, чиито отбор е шампион на Световното първенство по футбол 2018г., следва да се свърже с НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ и да посочи имената, както и другата необходима информация, на останалите трима, които ще пътуват с него.

16. При участието си в играта, всеки участник се съгласява, в случай че спечели голямата допълнителна печалба - Екскурзия за четирима в страната, чиито отбор е шампион на Световното първенство по футбол 2018г., да приеме печалбата, така , както същата е организирана.

17. НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ не носи отговорност за качеството на услугите, включени в голямата печалба - Екскурзия за четирима в страната, чиито отбор е шампион на Световното първенство по футбол 2018г., в т.ч., но не само: услугите на туристическите агенции, авиокомпаниите и хотелите, изпълняващи екскурзията.
 
18. НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ не носи отговорност и има право да откаже предоставянето на печалба, в някой от следните случаи:
участникът е непълнолетен или недееспособен, и/или не отговаря на други изисквания на Закона за хазарта или Задължителните игрални условия на игрите, организирани от „Национална лотария“ АД и настоящите Правила;
участникът не представи документи и данни, необходими за получаване на печалбата;
участникът откаже да попълни необходимите документи, предоставени му от представителя на Национална лотария;
участникът не се яви за получаване на печалбата си в/на посочените от „Национална лотария“ АД срок и адрес.
     Във всеки от изброените в предходната точка случаи, участникът губи право да получи печалбата.

19. С участнието си в играта за раздаване на допълнителни печалби, се счита, че всеки участник е приел настоящите правила.

20. „Национална лотария“ АД си запазват правото да променят настоящите Правилата.